Bommanakatte,Bhadravathi

Gallery

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

School day 2019-20 parents sports

Zonal level sports 2019-20

Zonal level sports 2019-20

Zonal level sports 2019-20

Zonal level sports 2019-20

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Independance Day Celebration 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Pray for Pulwama attack 2019

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Children's day Celebration - 14/11/2018

Prathibha Karanji 2018-19

Prathibha Karanji 2018-19

Prathibha Karanji 2018-19

Help flood victims

Help flood victims

Help flood victims

School Academic excursion 2017-18

School Academic excursion 2017-18

School Academic excursion 2017-18

School Academic excursion 2017-18

School Academic excursion 2017-18

School Academic excursion 2017-18

Christmas Day Celebration

Christmas Day Celebration

Christmas Day Celebration

Christmas Day Celebration

Christmas Day Celebration

Christmas Day Celebration

Christmas Day Celebration

Republic Day Celebration

Republic Day Celebration

Republic Day Celebration

Republic Day Celebration

Republic Day Celebration

Independence Day Celebration 2018

Independence Day Celebration 2018

Independence Day Celebration 2018

Independence Day Celebration 2018

Independence Day Celebration 2018

Independence Day Celebration 2018

2018-19 zonel level sports 6th and 7th class students

2018-19 zonel level sports 6th and 7th class students

2018-19 zonel level sports 6th and 7th class students

Gandhi jayanthi 2018-19

Gandhi jayanthi 2018-19

Gandhi jayanthi 2018-19

Gandhi jayanthi 2018-19

Valmiki jayanthi 2018-19

Valmiki jayanthi 2018-19

Valmiki jayanthi 2018-19

Kannada Rajyotsava 2018-19

VISL Utsav 2019

VISL Utsav 2019

VISL Utsav 2019

VISL Utsav 2019